Și copiii părăsiți au nevoie de familie! Cursuri gratuite pentru viitorii asistenți maternali

Scris de Adriana Mit

Persoanele din județul Timiș care doresc să aibă grijă de copii abandonați și să fie plătite pentru asta se pot înscrie la un nou curs gratuit de asistent maternal profesionist. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș organizează o nouă campanie de recrutare și identificare a celor interesați să devină părinți de împrumut pentru copii fără familii.

Cursul gratuit de formare este organizat în cadrul unui proiect european intitulat „Team Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat cu bani europeni.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare”, a informat DGASPC Timiș.

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la Registratura DGASPC Timiș. Intervalul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 09.00 – 12.00. De asemenea, acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul DGASPC Timiș, aflat în Piața Regina Maria, nr. 3, Timișoara, jud. Timiș, sau scanate și transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com.

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019 pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Timiș (secțiunea Formulare). La cererea de evaluare vor fi anexate: un curriculum vitae al solicitantului; copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș); copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite; cazier judiciar; un certificat de integritate comportamentală și o adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații din cadrul DGASPC Timiș vor efectua o evaluare socială, care constă în vizite la domiciliul solicitantului, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică. Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi organizate la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minim 60 de ore. Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament și să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs pot fi obţinute la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.

 

Alte articole din zona de vest

Scrie un comentariu