Copiii abandonați au nevoie de o familie. Se caută noi asistenți maternali

Scris de Adriana Mit

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș este în căutare de noi persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști și să aibă grijă de copii părăsiți. Astfel, reprezentanții instituției anunță că, în cadrul proiectului european „Team up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să exercite această profesie.

Prin urmare, este organizat un nou curs gratuit de formare a asistenților maternali profesioniști. „Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare”, a informat DGASPC Timiș.

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la sediul DGASPC Timiș. Cererile pot fi depuse la Registratura DGASPC Timiș pe tot parcursul lunii ianuarie. Intervalul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 09.00 – 12.00. De asemenea, acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa DGASPC Timiș, Piața Regina Maria, nr. 3, Timișoara, jud. Timiș, sau scanate și transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com.

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019 pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Timiș (secțiunea Formulare). La cererea de evaluare trebuie anexate: un curriculum vitae al solicitantului; copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș); copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite; cazier judiciar; o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat de integritate comportamentală) și o adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații din cadrul DGASPC Timiș vor efectua o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică. Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi organizate, cu respectarea tuturor normelor de prevenție și siguranță, la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minim 60 de ore. Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament și să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; au fost decăzuţi din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs pot fi obţinute la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.

Alte articole din zona de vest

Scrie un comentariu